تبلیغات
Sponsored by با ضمانت Business4u.Mihanblog.com"Propaganda"
Sponsored by با ضمانت

Very Good!
Careful selection!
با دقت انتخاب کنید
صفحه ای برای انتخاب سایت
Excellent auto surf sites
 سایتهای اتورسورف عالی
Site Name Degree of trust The Speed Degree of recommendation General evaluation
نام سایت درجه اعتماد سرعت درجه پیشنهاد ارزیابی عمومی
http://www.12dailypro.com/ The Best!

This is the most reliable! !I am absolutely recommended!

این سایت روزانه در ازای دیدن ۱۲سایت به شما ۱۲٪ سود برای مدت ۱۲ روز می دهد  این سایت مدتی است که برای حفظ حقوق کاربران خود حق عضویت رایگان را حذف کرده وبا این کاز خود میتواند مدت زیادی کار کند با ثبت نام در این سایت شما هیچ پولی دریافت نمی کنید بلکه برای سرمایه گذاری  احتیاج به  ۶دلار دارید. The Best!

این سایت بیشترین اعتماد رو داره من اونو تائید میکنم

NEW! New Arrived! New Arrived! New Arrived!
تازه وارد شده

New Arrived!
تازه وارد شده

این سایت نیزبه شما زمان ثبت نام ۵ دلار به عنوان سرمایه پرداخت می کند و به مدت سی روز اعتبار دارد. و وقتی که حساب شما به 30 دلار (عضو رایگان ) و 20 دلار ( عضو فعال ) رسید به صورت اتومات 15 هر ماه به حساب شما ریخته می شودو هر روز در ازای دیدن(سرف)۱۰ سایت۵.۵٪ سرمایه یعنی ۰.۲۷۵ دلار دریافت میکنید. افرادی که خودشان را ارتقا نداده اند روزانه باید 15 سایت و افراد فعال روزانه 10 سایت را باید مشاهده کنند.

NEW! New Arrived! New Arrived! New Arrived!
تازه وارد شده

New Arrived!
تازه وارد شده

Very
Good!

This is the most reliable! !I am absolutely recommended!

این سایت یکی از معتبرترین اتوسورفهاست و مدیر آن فرد درستکاری است و مدت زیادی است که فعال است ،  روزانه 1% سود با سورف 10 سایت و جایزه 10 دلار ، این سایت برای خرید سهام با تعداد زیاد مطمئن است هر چند سود آن نسبت به 12 دیلی کم است ولی ریسک آن کم است 10% هم کمیسیون به جذب رفرال برای اعضای آپگرید شده میدهد . Very
Good!

این سایت بیشترین اعتماد رو داره من اونو تائید میکنم

http://www.auto-surf.biz/ Very
Good!

This is the most reliable! !I am absolutely recommended!

با ثبت نام در این سایت 10دلار جایزه به شما داده میشود كه با همان 10دلار میتوانید روزی10سنت بگیرید اما اگر با 10دلار دیگر آپگرید كنید میتوانید روزی 10سنت دیگر ودر كل 20سنت بگیرید این سایت مزایای زیادی دارد كه میتوانید با رفتن به سایت از آن مزایا آگاه شوید . Very
Good!

این سایت بیشترین اعتماد رو داره من اونو تائید میکنم

http://www.eprofitsurf.com Very
Good!

This is the most reliable! !I am absolutely recommended!

با ثبت نام در این سایت 10 دلار جایزه به شما داده میشود که با همان 10 دلار میتوانید روزانه 2% سود آن که  0.2 دلار (2 سنت ) دریافت دارید ، شما با سورف 100 سایت روزانه در 50 روز صاحب 10 دلار خواهید شد. Very
Good!

این سایت بیشترین اعتماد رو داره من اونو تائید میکنم

http://www.dailytrust.net Very
Good!

This is the most reliable! !I am absolutely recommended!

با ثبت نام در این سایت 5 دلار جایزه به شما داده میشود که با همان 5 دلار میتوانید روزانه 0.0525 دلار دریافت دارید ، شما فقط با سورف 20 سایت ، میتوانید اعتباری بین 1.05% - 1.45% سود روزانه بدست آورید . شما میتوانید در مدت 365 روز در کل 240 دلار کسب کنید . Very
Good!

این سایت بیشترین اعتماد رو داره من اونو تائید میکنم

NEW! New Arrived! New Arrived! New Arrived!
تازه وارد شده

New Arrived!
تازه وارد شده

NEW! New Arrived! New Arrived! New Arrived!
تازه وارد شده

New Arrived!
تازه وارد شده

Excellent PTC sites

 سایتهای PTC

Site Name Degree of trust The Speed Degree of recommendation General evaluation
نام سایت درجه اعتماد سرعت درجه پیشنهاد ارزیابی عمومی
Bank-mails.com The Best!

This is the most reliable! !I am absolutely recommended!

Time out :
30 Days

Emails Worth :
6-8 cents
PTC Worth :
1-10 cents
PayOut :
180$
The Best!

این سایت بیشترین اعتماد رو داره من  مطلقاً  اونو توصیه میکنم

http://trade-mails.com Hot! It is fast!I am absolutely recommended!

Time out :
40-50 Days

Emails Worth :
2,4,6 cents
PTC Worth :
2,4 cents
PayOut :
20$
Hot! این سایت خیلی سریع است و من اونو مطلقاً توصیه میکنم
http://www.big-mails.com The Best!

This is the most reliable! !I am absolutely recommended!

Time out :
40- 50 Days

Emails Worth :
2,3,4 cents
PTC Worth :
2,3,4 cents
PayOut :
30$
The Best!

این سایت بیشترین اعتماد رو داره من  مطلقاً  اونو توصیه میکنم

http://www.arcticmails.com The Best!

This is the most reliable! !I am absolutely recommended!

Time out :
80- 120 Days

Emails Worth :
100$,200$
PTC Worth :
50$,100$
PayOut :
99,999$
The Best!

این سایت بیشترین اعتماد رو داره من  مطلقاً  اونو توصیه میکنم

http://www.strongptr.com Hot! It is fast!I am absolutely recommended!

Time out :
80- 120 Days

Emails Worth :
5,10,15,20 cents
PTC Worth :
2,5 or 10 cents
PayOut :
150$
The Best! این سایت خیلی سریع است و من اونو
مطلقاً توصیه میکنم
mesmerizing-mails.com The Best!

This is the most reliable! !I am absolutely recommended!

Time out :
80- 120 Days

Emails Worth :
2,3,4 cents
PTC Worth :
 1,2 cents
PayOut :
No Minium
The Best!

این سایت بیشترین اعتماد رو داره من  مطلقاً  اونو توصیه میکنم

http://www.one-mails.com/ The Best!

This is the most reliable! !I am absolutely recommended!

Time out :
80- 120 Days

Emails Worth :
5 Euro
PTC Worth :
100 Eurocents
PayOut :
5000 Euro
The Best!

این سایت بیشترین اعتماد رو داره من  مطلقاً  اونو توصیه میکنم